Capercaillie Lyrics

Overview / Lyrics (see all) / Photos / Videos / News

print correct

Aignish Lyrics

Add song information...
Edit
For Example...
What chart rank did the song debut? What is the song about? Has it won any awards?, etc.
Cancel Submit
Thank You For Your Submission
Your introduction will appear once it has been deemed awesome by our team of wizards.

Submit Corrections Cancel

An ciaradh m'fheasgair 's mo bheath' air claoidh
Mo rosg air dunadh 's a' bhas gun chli.
Stiuir curs' an lar leam gu Eilean ciatach
Gu Aignish sgiamhach far an d'araich mi.
An sin gun cairich sibh mi 'san fhod
A measg mo chairdean 's mo shinnsrean coir,
Ri tonnan barr-gheal a' bualadh traghad
'S ri machair Aignish nan laoigh 's nam bo.

print correct
Listen to Capercaillie Radio on Last.fm, Radio.com or Jango

Music News

Poll

Vote Now
Next Poll