Rankins Lyrics

Overview / Lyrics (see all) / Photos / Videos / News

print correct

An Innis Igh Lyrics

(No other information is available for this lyric - would you like to add something today?)
show more
Edit | show less
Help
What chart rank did the song debut? What is the song about? Has it won any awards?, etc.
Cancel Submit
Thank You
Your introduction will appear once it has been deemed awesome by our team of wizards.

Submit Corrections Cancel

(Traditional)
Seinn an duan so dhan Innis igh
An innis uaine as gile trigh
Bidh sian air uairean
A' bagairt cruaidh ris
Ach 's e mo luaidh-sa bhi ann a' tmh
Cit' an trith' an tig Samhradh caomh?
Cit' an trith' a thig blth air craobh
Cit' as bidhche
'S an seinn an smerach
Air bhrr nan gan 's an Innis igh
Tiugainn leam-sa chun na trigh'
'S an fheasgar chiin-ghil aig m an lin
Is chi thu 'm bidhhead
'S an liuthad sersa
De dhe'eoin tha cmhnuidh an Innis igh
An t-iasg as fiachaile dlth do 'n trigh
Is ann m'a chrochan is miann leis tmh
Bidh gillean easgaidh
Le dorgh is lontan
Moch, moch 'g a iarraidh mu Innis igh
O, 's gearr an ine gu'n teirig l
Thig an oidhche 's gun iarr mi tmh
Mo chadal buan-sa
Bidh e cho suaimhneach
Ma bhios mo chluasag 's an Innis igh
Seinn an duan so dhan Innis igh

print correct

Poll

Vote Now
Next Poll