Maximum The Hormone

Overview / Lyrics / Photos / Videos (see all) / News

Maximum The Hormone Koi No Mega Lover lyrics

beach euro kiero! kech-yuei! (3x)
bitch you! rock kill all! get your way! YEAH!

swing summer! ice cream get you! mega lover!
suppin glamour! suppin ga jiyu! mega lover!
pink shuraba! speaker-chu! mega lover!

aniki lover sign!

swing summer! ice cream get you! mega lover!
suppin glamour! suppin ga jiyu! mega lover!
pink shuraba! speaker-chu! mega lover!

aneki lover sign!

chou-BLUE! damare! yuugana-SEX-APPEAL-PEOPLE-mesu!
zetsubou seibutsu-kei-no netsu-ben!
fuyu-bankai! yuutsu natsu-kuru fuankan-READY!
nureba-neba-neba-DEATH PAINT!

fuanna-wanchan anta natsu-GAME
mara-ga-hanran SUSPENSE!
mero-mero-ERO PLAY-GIRL! PLAY GIRL!
"H" tsugou-na-DRAMA-STICK ketsugou-na goman-etsu-PLAY
DISCO-de kone o-rei!

daremo-karemo harikiri-mousou!
FULL-BIKINI kirete tousou!
TROPICAL-nennen-joushou! OZONE-so-ZONE muzan! bea-san
arema matsuri-de-kousou!
demise garami-no-rantou!
tekiya-no ni-chan, ne-chan boromouke-suru-MASTER!

fuanna-wanchan anta natsu-GAME
mara-ga-hanran SUSPENSE!
mero-mero-ERO PLAY-GIRL! PLAY GIRL!
"H" tsugou-na-DRAMA-STICK ketsugou-na goman-etsu-PLAY
DISCO-de kone o-rei!

HEY! irero-reibou!
CHERRY goin'TO BED!
GOODBYE! ERO saibou
HEROINE zenmetsu TOO LATE!

modae-LITTLE BOY! tezumari-no-moui!
omae LOVE-riron sae sainou!
mousouu-atsumare! genmetsu-to-urei-no-RAIN!
tada, itsumo ore furare-IN MY ROOM!

NO-MAKE, furo-eh! kibun-wa STAR-LAME!
yukata-fuurin'-DARLING!
ima-ROMAN-ROCK-HONEY!

WOW! RADIO-back-on! hamabe-tsumiiro!
mina-FALL-IN-LOVE!
EXOTIC PARTY (SHAKE YOUR BODY!)
NO-BRA! afre! krok! SUM-M-M-M-MER YEAR!

swing summer! ice cream get you! mega lover!
suppin glamour! suppin ga jiyu! mega lover!
pink shuraba! speaker-chu! mega lover!

aniki lover sign!

swing summer! ice cream get you! mega lover!
suppin glamour! suppin ga jiyu! mega lover!
pink shuraba! speaker-chu! mega lover!

aneki lover sign!

chou-BLUE! damare! yuugana-SEX-APPEAL-PEOPLE-mesu!
zetsubou seibutsu-kei-no netsu-ben!
fuyu-bankai! yuutsu natsu-kuru fuankan-READY!
nureba-neba-neba-DEATH PAINT!

fuanna-wanchan anta natsu-GAME
mara-ga-hanran SUSPENSE!
mero-mero-ERO PLAY-GIRL! PLAY GIRL!
"H" tsugou-na-DRAMA-STICK ketsugou-na goman-etsu-PLAY
DISCO-de kone o-rei!

hamige-ninmari dosukebe-bureikou!
kamome-mo-mome!
ketsu-moretsu-no-PARADE!
arigane-yare BIKINI-TRADE!
hanabi-agare hakka! ore-no-komon-eh!

fuanna-wanchan anta natsu-GAME
mara-ga-hanran SUSPENSE!
mero-mero-ERO PLAY-GIRL! PLAY GIRL!
"H" tsugou-na-DRAMA-STICK ketsugou-na goman-etsu-PLAY
DISCO-de kone o-rei!

HEY! irero-reibou!
CHERRY goin'TO BED!
GOODBYE! ERO saibou
HEROINE zenmetsu TOO LATE!

modae-LITTLE BOY! tezumari-no-moui!
omae LOVE-riron sae sainou!
mousouu-atsumare! genmetsu-to-urei-no-RAIN!
tada, itsumo ore furare-IN MY ROOM!

NO-MAKE, furo-eh! kibun-wa STAR-LAME!
yukata-fuurin'-DARLING!
ima-ROMAN-ROCK-HONEY!

WOW! RADIO-back-on! hamabe-tsumiiro!
mina-FALL-IN-LOVE!
EXOTIC PARTY (SHAKE YOUR BODY!)
NO-BRA! afre! krok! SUM-M-M-M-MER YEAR!

swing summer! ice cream get you! mega lover!
suppin glamour! suppin ga jiyu! mega lover!
pink shuraba! speaker-chu! mega lover!

aniki lover sign!

swing summer! ice cream get you! mega lover!
suppin glamour! suppin ga jiyu! mega lover!
pink shuraba! speaker-chu! mega lover!

aneki lover sign!

bitch your! rock kill all! get your way!

VIVA! binbou! bibou RINSE-MANIAC!

  • Latest
  • Originals
  • Explanations
  • Cover Songs
  • Liner Notes
  • Live on Letterman
  • Music Videos
  • Interviews
  • Lyric Videos
The latest and greatest videos in all categories.

Comments