Back to Minna Daisuki lyrics

Minna Daisuki Lyrics

Purichou hirai tara ironna atashi tushi
Warattari
Suma shita ride ukereun desu
Nani kore kyara jyanai kedo
Arisugi tanoshi sugi
Majidesuka
Aney ka arigato
Maigoni naate mo
Kokoro no tamago
Daijobu
Atashino koto
Modo otte oide
Kimito isshoni hora
Hoppu Steppu Jyanpu!
Kimiga
Irukara duro duro duroun
Kimito itsudaate
Chippu Shroppu Hoippu!
Moichido
Kokorowo anrokku!
Daisuki dayo
Minna!
Sobani itayo ne..
Sukiyo!
Chiko kushi sona asada
Ranchi no oshaberida
Nanja sora
Ataranai uranaida
Murissuken kashitari
Medetashi nakanaori
Hisabisani
Hansei shimashta
Atashno zenbuwo
Shitteru tamago
Itsudaate
Atashno koto
mamomote kureru
Soremade toberuyo
Hoppu Steppu Jyanpu!
Picasso mitaini
Duro duro duroun
Okashiwama kasete
Chippu Shroppu Hoippu
Kyaranani!
Kokorowo anrokku!
Hanarenaide minna!
Isshoni itayo ne..
Zutto!
Naitari
Warattari
Mohitorino jibun
Itsudaate
Atashini
Genkiwo kureru
Kimito isshonihora
Hoppu steppu jyanpu!
Kimiga irukara
Duro duro duroun
Kimito itsudaate
Chippu shroppu hoippu!
Moichido
Kokorowo anrokku!
Daisuki dayo minna!
Sobani itayo ne..
Sukiyo!

  • Latest
  • Originals
  • Explanations
  • Cover Songs
  • Liner Notes
  • Live on Letterman
  • Music Videos
  • Interviews
  • Lyric Videos
The latest and greatest videos in all categories.

Comments