Rankins Lyrics

Overview / Lyrics (see all) / Photos / Videos / News

print correct

O Tha Mo Dhùil Ruit Lyrics

(No other information is available for this lyric - would you like to add something today?)
show more
Edit | show less
Help
What chart rank did the song debut? What is the song about? Has it won any awards?, etc.
Cancel Submit
Thank You
Your introduction will appear once it has been deemed awesome by our team of wizards.

Submit Corrections Cancel

(Traditional)
O tha mo dhil ruit
Tha 's bi mo dhil ruit
g a chuir mi idh
Ann an cirtear na file
Caomh leam an t-igear
Dh'fhalbh uainn Di-Dmhnaich
'S e bhi nochd a' seladh
Thug deir mo lirsinn
O tha mo dhil ruit
Tha 's bi mo dhil ruit
g a chuir mi idh
Ann an cirtear na file
Gheall e bhi dleas
'S cinnt leam gur for e
Ged tha mi 'n diugh fo mh-ghean
Gun sgrobhadh 'o mudail
O tha mo dhil ruit
Tha 's bi mo dhil ruit
g a chuir mi idh
Ann an cirtear na file
'S diomhain bhi trsach
'S deir air mo shilean
Chaoidh cha chuir e cl rium
Mo run-sa cha trig mi
O tha mo dhil ruit
Tha 's bi mo dhil ruit
g a chuir mi idh
Ann an cirtear na file
Com as grinne ndur
Beul as binne mnran
Rognaich mi thar chche
'S gur trth thag mi spis da
O tha mo dhil ruit
Tha 's bi mo dhil ruit
g a chuir mi idh
Ann an cirtear na file
Gann biodh ar storas
Mr bidh ar slas
Gach ltha mar bu chir dhuinn
A' cmhnadh a chile
O tha mo dhil ruit
Tha 's bi mo dhil ruit
g a chuir mi idh
Ann an cirtear na file

print correct

Poll

Vote Now
Next Poll