Alaus Danguje Nera Lyrics

by Unknown

Alaus danguje nra
Todl mes ia bare
Kai ms nebebus
Draug bokaluose putos alus

Alaus danguje nra
Todl mes geriam ia
O kai priglaus dangus
Draugai u mus pakelkit bokalus

Alaus danguje nra
Todl mes ia bare
Kai ms nebebus
Draug bokaluose putos alus

La-lai la-lai-lai-lai
La-lai la-lai-lai-lai
La-lai la-lai-lai-lai
La-la la-la-la-la-lai-lai-lai

Alaus danguje nra
Todl mes ia bare
Kai ms nebebus
Draug bokaluose putos alus

Alaus danguje nra
Todl mes geriam ia
O kai priglaus dangus
Draugai u mus pakelkit bokalus

La-lai la-lai-lai-lai
La-lai la-lai-lai-lai
La-lai la-lai-lai-lai
La-la la-la-la-la-lai-lai-lai

La-lai la-lai-lai-lai
La-lai la-lai-lai-lai
La-lai la-lai-lai-lai
La-la la-la-la-la-lai-lai-lai

la-la-la-la-lai-lai-lai