Black Ivory Soul Lyrics

by Angelique Kidjo

Wherever you live
You'll find no one can take away
Whatever you feel inside
Your black ivory soul

Aya aa ehehe hehe
Aya a ehehe he

N' fon gb bodo min
Do wanyinyin nou min baw
Fit n'ka nayi, bo nan mon fifa lo

Ayi dvo hon nou wanyinyin
Ali devo wa o o o
Ayi dvo hon nou wanyinyin
Ali devo wa o o o

Wherever you live
You'll find no one can take away
Whatever you feel inside
Your black ivory soul

Aya aa ehehe hehe
Aya a ehehe he

Tgb ayid hon, min do nan sinyin hou
Bonou gb o nin yon
Egb d afon o, dagb t ablo hui d

Ayi dvo hon nou wanyinyin
Ali devo wa o o o
Ayi dvo hon nou wanyinyin
Ali devo wa o o o

Wherever you live
You'll find no one can take away
Whatever you feel inside
Your black ivory soul

No one can take away from me
What's inside my black ivory soul
No one can take away from me
What's inside my black ivory soul

Wherever you live
You'll find no one can take away
Whatever you feel inside
Your black ivory soul

Wherever you live
You'll find no one can take away
Whatever you feel inside
Your black ivory soul

Wherever you live
You'll find no one can take away
Whatever you feel inside
Your black ivory soul

Wherever you live
You'll find no one can take away
Whatever you feel inside
Your black ivory soul

Wherever you live
You'll find no one can take away
Whatever you feel