Everyone Lyrics

by Weezer

Everyone
Everyone
Everyone
Everyone, yeah

Everyone
Everyone
Everyone
Everyone, yeah

Suck your thumb
Suck your thumb
Suck your thumb
Suck your thumb, yeah

Everyone
Everyone
Everyone
Everyone, yeah

I want to take you somewhere
I really wanna take you
I want to take you somewhere
I really wanna

Everyone
Everyone
Everyone
Everyone, yeah

Everyone
Everyone
Everyone
Everyone, yeah

Kick a bone
Kick a bone
Kick a bone
kick a bone, yeah

Everyone
Everyone
Everyone
Everyone, yeah

I want to take you somewhere
I really wanna take you
I want to take you somewhere
I really wanna

I can't see straight
I can't see straight
I can't see straight
I can't see straight
I can't see straight
I can't see straight
I can't see straight
I can't see straight

I can't see straight
(Everyone)
I can't see straight
(Everyone)
I can't see straight
(Everyone)
I can't see straight
(Everyone)
I can't see straight
(Everyone)
I can't see straight
(Everyone)
I can't see straight
(Everyone)
I can't see straight
(Everyone)