Gospel Train/Orchestra Lyrics

by Tom Waits

[Instrumental]