Happy Birthday, Mr. Director Lyrics

by Smash

Happy Birthday, to you
Happy Birthday, to you
Happy Birthday
(speak breathy) Mr. Director
Happy Birthday, to you