I Guess I Should Go To Sleep Lyrics

by Jack White

on my beeed i will on my bed i will go to sleep ooh yeah ooh yyyyyyeeeeeeeeeeeah yeah oohhhhhh common sleep oh sleeeep i should go to. yeah yeah yeah yeah