I Love Paris Lyrics

by Frank Sinatra

I love Paris in the spring time
I love Paris in the fall
I love Paris in the winter when it drizzles
I love Paris in the summer when it sizzles

I love Paris every moment
Every moment of the year
I love Paris, why, oh why do I love Paris
Because my love is here

I love Paris every moment
Every moment of the year
I love Paris, why, oh why do I love Paris
Because my love is here

She's there, she's everywhere
But she's really here