Oye Baby Lyrics

by Pitbull

oye baby
oye baby
i wanna love you
like some pose

oye baby
oye baby
i wanna love you
like some pose