Sweet Lullabye Lyrics

by Deep Forest

Sa ziza zecob dela dalou'a
Boralea'e borale mi komi oula
Etawuae'o ela'o coralia wu'aila
Ilei pandera zel e' tomu pere no mo mai

Alatawuan icas imani'u
Barletas e'e barkia'a
Pro'e lai e'le a pantou la'u
Ilei pandera zel e' tomu pere no mo mai

Sa ziza zecob dela dalou'a
Boralea'e borale mi komi oula
Alatawuan icas iwua'oula
Ilei pandera zel e' tomu pere no mo mai