Tumba Lyrics

by Angelique Kidjo

Tumba, tumba, tumba, tumba yo
Tumba, tumba, tumba, tumba wa
Tumba tumba a, tumba tumba o

Tumba, tumba, tumba, tumba yo
Tumba, tumba, tumba, tumba wa
Tumba tumba a, tumba tumba o

Nounkonton di mi wa y
Wgoton di han wa lo
Aton go di min dou w
Eningo di ho kp lo

Min wa nou min nin dja wa
Min bi sin afo nin sogb
Awa djidj man djro w o wa
Oun yolow wa dou w

Tumba, tumba, tumba, tumba yo
Tumba, tumba, tumba, tumba wa
Tumba tumba a, tumba tumba o

Tumba, tumba, tumba, tumba yo
Tumba, tumba, tumba, tumba wa
Tumba tumba a, tumba tumba o

Nounkonton di mi wa y
Wgoton di han wa lo
Aton go di min dou w
Eningo di ho kp lo

Min wa nou min nin dja wa
Min bi sin afo nin sogb
Awa djidj man djro w o wa
Oun yolow wa dou w

Tumba, tumba, tumba, tumba yo
Tumba, tumba, tumba, tumba wa
Tumba tumba a, tumba tumba o

Nounkonton di mi wa y
Wgoton di han wa lo
Aton go di min dou w
Eningo di ho kp lo

Min wa nou min nin dja wa
Min bi sin afo nin sogb
Awa djidj man djro w o wa
Oun yolow wa dou w

Tumba, tumba, tumba, tumba yo
Tumba, tumba, tumba, tumba wa
Tumba tumba a, tumba tumba o

Tumba, tumba, tumba, tumba yo
Tumba, tumba, tumba, tumba wa
Tumba tumba a, tumba tumba o

Tumba, tumba, tumba, tumba yo
Tumba, tumba, tumba, tumba wa
Tumba tumba a, tumba tumba o

Tumba, tumba, tumba, tumba yo
Tumba, tumba, tumba, tumba wa
Tumba tumba a, tumba tumba o

Tumba, tumba, tumba, tumba yo
Tumba, tumba, tumba, tumba wa
Tumba tumba a, tumba tumba o

Tumba, tumba, tumba, tumba yo
Tumba, tumba, tumba, tumba wa
Tumba tumba a, tumba tumba o