National Anthem Lyrics

Overview / Lyrics (see all) / Photos / Videos / News

print correct

Swaziland Native Anthem Text Lyrics

Add song information...
Edit
For Example...
What chart rank did the song debut? What is the song about? Has it won any awards?, etc.
Cancel Submit
Thank You For Your Submission
Your introduction will appear once it has been deemed awesome by our team of wizards.

Submit Corrections Cancel

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso teMaswati,
Siyatibonga tonkhe tinhlanhla,
Sibonga iNgwenyama yetfu,
Live netintsaba nemifula.
Busisa tiphatsi mandla taka Ngwane
Nguwe wedvwa Somandla wetfu;
Sinike kuhlanipha lokungenabucili
Simise usicinise, Simakadze.
Sent by Carlos Andr Pereira da Silva Branco

print correct
Listen to National Anthem Radio on Last.fm, Radio.com or Jango

Music News

Poll

Vote Now
Next Poll